Εργαστήριο Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων – ΕΕΛΝΟ

To Εργαστήριο Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων – ΕΕΛΝΟ» (Laboratory for the Surveillance of Infectious Diseases – LSID), του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της εργαστηριακής επιτήρησης και διερεύνησης επιδημιών από λοιμογόνους παράγοντες (βακτήρια, ιούς, παράσιτα) και ειδικότερα στο αντικείμενο της διάγνωσης, ταυτοποίησης και τυποποίησης του αιτίου που τις προκαλεί καθώς και της χρήσης των επιδημιολογικών δεδομένων που προκύπτουν στην ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης των λοιμωδών νοσημάτων.

 

Στο Εργαστήριο Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων λειτουργούν οι ακόλουθες Μονάδες ώστε να εξυπηρετούνται εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα επιτήρησης και εργαστηριακής διερεύνησης. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσονται και τα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς ως φυσική συνέχεια των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς τα οποία λειτουργούσαν στην (πρώην) ΕΣΔΥ και επί του παρόντος λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2, τον ν. 4610/2019, άρθρο 58, παρ. 1 και τον ν. 4600/2019, άρθρο 59, παρ.1., περί αναγνώρισης των εργαστηρίων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) ως Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα νοσήματα.

 

Η ίδρυση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργείας του Εργαστηρίου καθορίζονται με το ΦΕΚ 4042 τΒ΄/ 05.11.2019.

Την θέση της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων – ΕΕΛΝΟ, κατέχει η Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, κα Γεωργία Τζανακάκη (ΦΕΚ 89 τΒ΄/07.02.2020).

Μονάδες Εργαστηριακής Επιτήρησης ΕΕΛΝΟ

Unit for the laboratory surveillance of parasitic and tropical infections

Παρασιτικών και Τροπικών Λοιμώξεων 

H συνέχεια του εργαστηρίου παρασιτικών και τροπικών νοσημάτων, στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί και το Κέντρο Αναφοράς Ελονοσίας (διαπιστευμένο κατά ISO 15189:2012, από το ΕΣΥΔ με Aρ. Πιστοποιητικού 1136/2018) το οποίο καλύπτει σε εθνικό επίπεδο τη διερεύνηση της ελονοσίας.

Unit for the laboratory Surveillance of Bacterial Meningitis

Βακτηριακής Μηνιγγίτιδας

Λειτουργεί ως φυσική συνέχεια του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας (διαπιστευμένο κατά ISO 15189:2012, αρ. πιστοποιητικού ΕΣΥΔ 902/2014) το οποίο σε εθνικό επίπεδο την διερεύνηση της βακτηριακής μηνιγγίτιδας και τους λοιμογόνους παράγοντες που την προκαλούν.

Unit of Foodborne Diseases laboratory Surveillance

Τροφιμογενών Νοσημάτων

Λειτουργεί ως φυσική συνέχεια και το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελλών, δονακίων χολέρας.

Unit for hospital acquired infections and antimicrobial resistance

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής

Εξειδικεύεται στην διερεύνηση συρροών παθογόνων μικροβίων από κλινικά και περιβαλλοντικά δείγματα συνεισφέροντας στη διακοπή τυχόν διασπορών.

Unit for laboratory surveillance of HIV/AIDS infection and viral hepatitis

HIV/AIDS Λοίμωξης και Ιογενών Ηπατιτίδων

Λειτουργεί ως φυσική συνέχεια και το Εθνικού Κέντρο Αναφοράς AIDS Ν. Ελλάδος με στόχο την καταγραφή, επιδημιολογική επιτήρηση και διαχείριση της HIV λοίμωξης και ιογενών ηπατιτίδων.

Unit of Medical Entomology

Iατρικής Εντομολογίας

Λειτουργεί ως φυσική συνέχεια του Εργαστηρίου Ιατρικής Εντομολογίας με στόχο την χαρτογράφηση και καταγραφή ειδών κουνουπιών ενδημικών και χωροκατακτητικών στον Ελλαδικό χώρο και τον έλεγχο παθογόνων παραγόντων που μεταδίδονται στον άνθρωπο από αρθρόποδα ιατρικού ενδιαφέροντος.

 

Unit for zoonoses surveillance and veterinary public health

Ζωοανθρωπονόσων και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Aποτελεί φυσική συνέχεια του εργαστηρίου κτηνιατρικής και ζωοανθρωπονόσων και έχει ως στόχο την ανίχνευση λοιμογόνων παραγόντων οι οποίοι εντοπίζονται ενδοκυτταρικά και προκαλούν σοβαρές ζωοανθρωπονόσους καθώς και την μελέτη της μικροβιακής αντοχής στον τομέα της κτηνιατρικής.

Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας

Υλοποίει δράσεις μικροβιολογικής ανάλυσης και εκτίμησης ποιότητας υδάτων, αποβλήτων και τροφίμων.